Kā beidzās Traumatoloģijas slimnīcas skandāls

Saskaņā ar Valsts kontroles pirms pāris gadiem veikto atzinumu, Traumatoloģijas slimnīca pārskata periodā ir veikusi šaubīgus iepirkumus vairāk nekā 800 000 latu vērtībā.

Traumatoloģijas slimnīca nav ievērojusi Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības, iegādājoties endoprotēzes un saņemot pakalpojumus par kopējo summu – 856 666 lati. Neveicot atbilstošu iepirkuma procedūru slimnīca,iespējams, nav izvēlējusies izdevīgāko piedāvājumu un ir pārmaksājusi par saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi nelietderīgi izlietojot valsts budžeta līdzekļus.

Atbilstoši Valsts kontroles sniegtajai informācijai, slimnīca iepirkumus veikusi vienojoties ar piegādātājiem par endoprotēžu cenām. Vienlaikus Traumatoloģijas slimnīca iegādājusies arī medicīnas ierīces un apmaksājusi aparātu pārbaudi un tehnisko apkopi bez citu piedāvājumu izvērtējuma.

Kā šis stāsts beidzās un, vai vainīgie tika sodīti, to mēs tā arī neuzzinājām.

Scroll to Top
Scroll to Top