Eiropas karte

Eiropas karte ir ērts veids, kā atrast sevi interesējošo vietu.

 

Interesanti fakti par Eiropu

1. Eiropas robežas

  • Eiropa ir pussala, kuru aptver Vidusjūra un Melnā jūra (Dienvidi), Atlantijas okeāns (Rietumi), Urālu kalni (Austrumi), Ziemeļu ledus okeāns (Ziemeļi). Formāli Eiropa kā kontinents nemaz nepastāv, bet ir Eirāzija, kurā iekļaujas arī Āzija.
  • Mūsdienās Eiropas karte un tās robežas lielā mērā tiek noteiktas,ņemot vērā kultūras, vēstures un ģeopolitiskos faktorus. Eiropas lielākā organizācija Eiropas Savienībā ietver sevī gandrīz visas Eiropas valstis, t.sk. lielākās valstis, ar vienu izņēmumu.
  • Krievija lielā mērā ir uzskatāma par Eiropas daļu, lai arī absolūti lielākā daļa tās teritorijas atrodas Āzijā. Izmantojot šo faktoru, Krievija cenšas sevi pasniegt kā Eiropas valsti Eiropā un kā Āzijas daļu situācijās, kad tas ir izdevīgi, runājot ar Āzijas valstīm, t.sk. Šanhajas savienības ietvaros.

2. Eiropas iedzīvotāji 

  • Eiropas karte laika gaitā ir nemitīgi mainījusies. Atšķiriet jebkuru vidusskolas vēstures mācību grāmatu un redzēsiet neticamas pārmaiņas pat viena gadsimta ietvaros. Pašlaik Eiropā ir 50 valstis, no kurām teorētiski jaunākā ir Kosova. Lai arī Kosovu ir atzinusi liela daļa pasaules valstu, t.sk. Latvija, “de iure” to tomēr nevar atzīt par “normālu” valsti, līdz brīdim,  kamēr to neatzīst visas ANO Drošības padomes valstis. Papildus tam Eiropā var runāt arī par vairākiem seperātiskiem režīmiem, no kuriem divus – Dienvidosetiju un Abhāziju ir atzinusi arī Krievija, padarot tos par saviem marionešu režīmiem un izvietojot tajās ievērojamu daudzumu sava militārā kontingenta.
  • Saskaņā ar vispārpieņemtu viedokli šobrīd Eiropā dzīvo aptuveni 750 miljoni iedzīvotāju – 1/10 daļa no pasaules iedzīvotājiem.
Scroll to Top
Scroll to Top